Glosariusz

Nie jesteście pewni co oznaczają niektóre używane przez nas na blogu nazwy i skróty takie jak: baza WHOIS, IDN, ICANN czy serwer DNS? Z myślą o Was stworzyliśmy słowniczek podstawowych pojęć związanych z domenami internetowymi.

Mamy nadzieję, że rozjaśni chociaż niektóre Wasze wątpliwości:

 

Brochureware

Witryna internetowa, która reklamuje produkt, ale jest jedynie sieciowym odpowiednikiem papierowej reklamy. Taka witryna nie zawiera rozszerzonej informacji o produkcie, porównań, możliwości pobierania demo w wypadku oprogramowania, kalkulatora przeliczającego cenę poszczególnych opcji, interaktywności itd.

Certyfikat SSL (ang. Secure Socket Layer)

Narzędzie zapewniające ochropadlock_iconnę witryn internetowych, jest ono także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną nazwę domeny, zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie itp. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić.

Cesja domeny

Oddanie praw do jej użytkowania i administrowania. Prawa i obowiązki nabyte podczas zakupu domeny są zbywalne poprzez cesję. W momencie sprzedaży domeny należy dokonać w systemie rejestratora cesji domeny by faktycznie zmieniła swojego abonenta.

DNS (ang. Domain Name System – system nazw domenowych)

System serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zmianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.23.

DNT (ang. Domain Name Testing)

Możliwość czternastodniowego testowania nazwy domeny .pl w niskiej cenie. Usługa była oferowana do 2015 roku, obecnie nie jest już dostępna.

Domena najwyższego poziomu (ang. TLD – Top-Level Domain)

Domena internetowa, powyżej której nie istnieją żadne inne domeny w systemie DNS. Każda domena w Internecie składa się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu. Na przykład w “pl.wikipedia.org” domeną najwyższego poziomu jest “org”.

Domeny najwyższego poziomu są używane w protokole DNS zamieniającym nazwy komputerów na ich adresy IP. Istnieją 2 typy domen najwyższego poziomu:

  • krajowe (ang. ccTLD – country code TLD) – zawsze dwuliterowe np. Polska – .pl
  • funkcjonalne (ang. gTLD – generic TLD) np. .org, .biz, .info

Domena globalna

Domena funkcjonalna, która nie jest utożsamiana z żadnym krajem czy regionem. Rejestrując domenę .com domenaglobalną, firma może w ten sposób podkreślić, że chce skierować swoją ofertę na rynki całego świata. Do domen globalnych zaliczamy: com, net, org, info, biz, name czy mobi.

Donuts

Rejestrator domen internetowych założony w 2010 roku. Donuts zarządza rejestracją wielu nowych końcówek domenowych.

DPML – Domain Protected Marks List

Wprowadzona przez Donuts blokada rejestracji danej nazwy we wszystkich obsługiwanych przez siebie końcówkach. DPML jest usługą zaprojektowaną w celu ochrony posiadaczy znaków towarowych przez cybersquattingiem, czyli przejęciem nazwy domeny przez osobę nieuprawnioną. DPML pozwala właścicielom znaków towarowych, zweryfikowanych w Trademark Clearinghouse, na zablokowanie rejestracji danej nazwy we wszystkich obsługiwanych przez siebie domenach w ramach jednorazowego zlecenia.

Blokada rejestracji zakładana jest na okres 5 lat. Domena zablokowana w ramach DPML nie jest aktywna, co oznacza, iż nie można na niej uruchomić żadnej usługi (strona internetowa, poczta).

ICANN (ang. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

ICANN, czyli Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów, to instytucja odpowiedzialna obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie.

IDN (ang. Internationalized Domain Name)

IDN to określenie domeny internetowej, która zawiera diakrytyczne znaki narodowe charakterystyczne dla danego języka, w przypadku języka polskiego są to np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź.

Opcja na domenę

Opcja to swego rodzaju rezerwacja danej domeny, której abonentem jest aktualnie inny podmiot. W momencie gdy z różnych powodów właściciel domeny nie przedłuży jej ważności, użytkownik, który wykupił opcję będzie miał prawo do jej przejęcia i zarejestrowania według standardowego cennika.

W ten sposób można niskim kosztem przejąć bardzo wartościowe domeny. Należy jednak pamiętać, że opcja nie daje gwarancji nabycia danej domeny. Usługa jest dostępna wyłącznie dla domen z końcówką .pl.

Pagerank

Matematyczny algorytm stworzony przez Google, na podstawie którego określana jest ważność adresów www dla tej wyszukiwarki. Jest to jeden z bardzo wielu czynników, który jest brany przez Google pod uwagę przy wyznaczaniu pozycji stron w wynikach wyszukiwania.

Parkowanie domeny

Usługa polegająca na bezpłatnym utrzymywaniu doparking signmeny, jeżeli nie używasz jej do takich usług jak poczta e-mail lub strona internetowa. Możesz skorzystać z usługi parkowania domeny jeśli chcesz zarejestrować nazwę domeny do przyszłego wykorzystania, dla ochrony przed cybersquattingiem lub też właśnie do działań cybersquatterskich.

WHOIS

Baza informacji o domenach. W bazie znajdują się wpisy o zarejestrowanych domenach, ich właścicielach, administratorach, opiekunach technicznych itp. Często można również znaleźć informacje o terminie wykupienia i wygaśnięcia domeny oraz o aktualnym rejestratorze. Dane te pobierane są z zewnętrznych baz rejestrów domen i zakres udostępnianych danych zależy od polityki danego rejestru oraz typu abonenta. Często dane abonentów będących osobami fizycznymi nie są dostępne publicznie.

Jedna myśl nt. „Glosariusz

  1. Pingback: Czwarty pod względem wielkości bank na świecie postawił na nowe domeny | Blog Domeny.tv

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *