Zdalna praca grupowa w Microsoft Office 365. Przydatne narzędzia.

Zdalna praca grupowa stała się bardzo popularna i jest obecnie jedną z metod optymalizacji działania wielu organizacji. Na znaczeniu zyskały narzędzia, które zapewniają efektywność pracy grupowej. Jako pracę grupową rozumiemy w tym przypadku udostępnienie informacji i edycję w czasie rzeczywistym nie tylko dla członków danej organizacji, ale również jej klientów czy kontrahentów. W pakiecie Office … Czytaj dalej Zdalna praca grupowa w Microsoft Office 365. Przydatne narzędzia.