Cała prawda o procedurze cesji praw do domeny

cesja domeny

Aktualizacja: 20 stycznia 2016 r. opublikowaliśmy na naszym blogu artykuł Wszystko, co musisz wiedzieć o cesji domeny, który zawiera zaktualizowane informacje dotyczące cesji praw do domeny. Zapraszamy do lektury.

W ciągu ostatniego roku znacznie wzrosła liczba transakcji przejęć oraz kupna/sprzedaży domen. W notce tej skupię się na najpopularniejszych domenach rejestrowanych za pośrednictwem firm polskich i opiszę, jak w naszych rodzimych warunkach najlepiej sobie poradzić z tego typu operacją. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wylicytowanie domeny na Allegro i dokonanie zapłaty na konto sprzedającego to dopiero początek procedury, która ma sprawić, iż przejmowana domena formalnie i legalnie będzie należeć do nowego właściciela.

Cesja według słownika języka polskiego PWN to „zrzeczenie się swoich praw do czegoś na rzecz innej osoby”. O ile w przypadku przedmiotów materialnych w większości przypadków wystarczy samo przekazanie rzeczy drugiej osobie, to w przypadku domeny internetowej, będącej faktycznie jedynie zapisem elektronicznym na serwerach, wymaga to pewnej wiedzy i zachowania ściśle określonej procedury. Jeśli więc kupujesz lub sprzedajesz domeny, bądź też rejestrujesz je na rzecz osób trzecich, w Twoim interesie leży aby cesja za każdym razem była wykonana prawidłowo.

Prawomocnym potwierdzeniem praw własności do domeny NIE JEST żaden z poniższych dokumentów:

 • faktura za zakupioną usługę wystawiona przez podmiot, który wykonał daną operację w Twoim imieniu,
 • certyfikat własności domeny, w formie elektronicznej lub drukowanej – na ogół jest to ładnie wyglądający dokument za który trzeba dodatkowo zapłacić, wystawiany przez podmiot pośredniczący w rejestracji domeny,
 • potwierdzenie w formie pisemnej lub e-mail osoby rejestrującej domenę, iż przekazuje ona Tobie do niej prawa,
 • potwierdzenie posiadania dostępu do panelu administracyjnego domeny, gdzie można wprowadzać zmiany w jej konfiguracji.

Oczywiście w przypadku sporów o domenę, posiadanie powyższych dokumentów może być przydatne. Mogą one stanowić cenny materiał dowodowy w sporze sądowym, tego typu udowadnianie swoich praw do domeny jest czasochłonne i wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego warto zabezpieczyć swoje prawa do domeny możliwie jak najwcześniej.

Umowa kupna/sprzedaży domeny zawierana pomiędzy stronami transakcji jest bardzo ważnym dokumentem i należy ją bezwzględnie przechowywać w bezpiecznym miejscu. Z pewnością będzie niezbędna chociażby w przypadku zgłoszenia prośby o aktualizację danych abonenta w bazie rejestratora, jeśli nie dysponujemy formularzem wg zatwierdzonego wzoru.

W przypadku każdego typu domeny jest możliwość jednoznacznego wskazania jej prawomocnego właściciela na dany moment. Część domen oprócz kontaktu właściciela (abonenta) ma również przypisane dodatkowe kontakty, np. administracyjny (osoba ta jest upoważniona do dokonywania zmian w konfiguracji domeny), techniczny, billingowy (odbiorca faktur). Bazy danych abonentów domen (WHOIS) są dostępne dla większości dostępnych rozszerzeń domenowych.

Obowiązkiem rejestratora domen jest umieszczanie danych osobowych właścicieli domen w odpowiednich bazach WHOIS, aktualizowanie ich w przypadku zgłoszenia ich zmiany przez abonenta oraz umożliwienie dostępu do takiej bazy dowolnej osobie chcącej sprawdzić, do kogo należy dana domena. Ma to swoje wady i zalety dla właścicieli domen. Minusem jest konieczność publikowania szczegółowych danych osobowych (choć są możliwości legalnego ich ukrycia bez utraty praw do domeny, o tym jednak napiszę kiedy indziej). Ogromną zaletą jest jednak możliwość łatwego i szybkiego udowodnienia praw do domeny w sytuacjach spornych. Osoba wpisana do bazy WHOIS jako abonent domeny jest w danym momencie jej prawomocnym właścicielem.

Przeglądając strony polskich rejestratorów domen za każdym razem spotykałem inną politykę cesji. Jeśli dodamy do tego inne wytyczne odnośnie przekazywania praw własności dla domen różnych krajów, okazuje się, że mało doświadczony użytkownik może łatwo się w tym zgubić. Prześledźmy więc te kwestie dla kilku najpopularniejszych rodzajów domen, przy każdym wskażę punkty, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Domeny polskie *.pl

Zasady rejestracji i utrzymania domen internetowych są ustalone przez regulamin NASK. Jeśli chcemy zmienić dane abonenta domeny kluczowym pytaniem będzie, czy domena jest obsługiwana bezpośrednio przez NASK, czy przez akredytowanego przez NASK rejestratora. Można to sprawdzić w bazie WHOIS (podane są tam dane podmiotu-rejestratora dla danej domeny) lub też sprawdzić, jaki podmiot wystawia faktury za utrzymanie tej domeny.

Jeśli domena jest utrzymywana bezpośrednio w NASK, zasady zmiany abonenta są opisane na stronach NASK. Należy pobrać wniosek o zmianę abonenta nazwy domeny, uzupełnić go o dane i podpisy obydwu stron umowy (osoby zrzekającej się praw do domeny i osoby te prawa przejmującej) oraz przefaksować do NASK wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Jeżeli zapomnimy o dodatkowych dokumentach (np. o kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby taką działalność prowadzącej) wniosek zostanie przez NASK odrzucony.

Jeżeli domena jest utrzymywana przez inny podmiot niż NASK (innego rejestratora domen) po odpowiedni formularz cesji należy się zwrócić bezpośrednio do tego podmiotu. Na ogół procedura jest podobna, zaś formularz wygląda bardzo podobnie. Ze względu na możliwość uwierzytelnienia abonenta on-line (za pomocą hasła dostępowego przyznanego przez rejestratora do jego systemu) często wystarczy dostarczenie samego formularza z mniejszą ilością dokumentów dodatkowych niż w przypadku domen utrzymywanych w NASK. Wszelkiego typu operacje na domenach musisz dokonać u tego rejestratora, który obsługuje daną domenę. NASK nie wykona żadnych zmian na domenach, które są obsługiwane przez innych rejestratorów.

Rada: W każdym przypadku operacja cesji domeny .pl jest bezpłatna. Jeśli Twój rejestrator żąda opłaty za przeprowadzenie takiej operacji, zastanów się nad jego zmianą.

Domeny globalne .com, .net, .org, .biz, .info

W przypadku tych domen zarówno aktualizacja danych abonenta, jak też cesja na rzecz innego podmiotu jest bezpłatna. Może być również wykonana w dowolnym momencie ważności domeny. Może być również wykonana wyłącznie na podstawie dyspozycji dokonanej drogą elektroniczną, bez konieczności przesyłania formalnego wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi tożsamość zlecającego taką operację.

Rejestratorzy domen ustalają własną politykę weryfikacji danych abonenta domeny. W przypadku rejestratorów zagranicznych zasady są dość proste i większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polscy rejestratorzy domen globalnych wyznaczyli dużo bardziej restrykcyjne reguły. Często wymagane jest wygenerowanie odpowiedniego wniosku, zdobycie oryginalnych podpisów, poświadczonych kopii dokumentów weryfikujących tożsamość stron oraz dostarczenie ich do polskiego rejestratora. Ma to na celu uzyskanie całkowitej pewności, iż osoba zlecająca taką operację jest osobą, za którą się podaje. Z drugiej strony, liczba kroków, jakie należy wykonać, aby przeprowadzić operację cesji skutecznie może zniechęcić mniej doświadczone osoby do transakcji na rynku domen, jednocześnie wcale nie wyklucza możliwości wystąpienia nadużyć. Wydaje się, że bardziej zabezpiecza to interesy rejestratora, niż jego klienta.

Ze względu na to, iż nie ma tu odgórnych przepisów regulujących formalnie procedurę cesji domeny globalnej, trzeba się podporządkować zasadom ustalonym przez danego rejestratora. Moim zdaniem jednak, jeśli klient składa taką dyspozycję po poprawnej autoryzacji na bezpiecznej stronie internetowej, jest w stanie uwiarygodnić się poprzez przesłanie archiwalnej korespondencji w sprawie danej domeny lub kopii faktur dostarczonych na jego dane, stanowi to lepsze zabezpieczenie niż przesyłanie kopii jakichkolwiek dokumentów drogą pocztową.

Rada: zanim zechcesz sprzedawać lub kupować domeny globalne, sprawdź jak wygląda procedura cesji praw do domeny u Twojego rejestratora.

Domeny .eu (Unia Europejska)

Domeny te rządzą się nieco odmiennymi prawami. Jakakolwiek zmiana danych abonenta lub całkowita cesja domeny na inną osobę wiąże się z uiszczeniem pełnej opłaty rejestracyjnej na 1 rok. Jest to tzw. operacja „trade”, która nie zmienia podmiotu rejestratora domeny, zmienia zaś jej abonenta (właściciela). W przypadku tych domen operacja transferu (zmiany rejestratora domeny) może ale nie musi zmieniać danych abonenta domeny.

Operację cesji rozpoczyna jej nowy abonent za pośrednictwem swojego rejestratora. Niezależnie od tego czy cesja jest dokonywana w ramach tego samego rejestratora, czy też wiąże się z jego zmianą, musi być ona zaakceptowana zarówno przez dotychczasowego jak i nowego abonenta domeny. Dokumenty papierowe trzeba przesyłać wyłącznie w przypadku, jeśli autoryzacja e-mail się nie powiedzie (np. z powodu błędnego adresu e-mail). Formalnie więc jest to dość prosta operacja.

Tak więc kupując domenę .eu musimy liczyć się z tym, iż będziemy musieli ponieść koszt jej utrzymania na 1 rok przy dokonaniu zmiany jej właściciela, zaś okres ważności domeny będzie biegł od początku. Jeśli domena jest zarejestrowana od niedługiego czasu, wykonanie cesji sprawi, iż utracony zostanie uprzednio opłacony okres. Można odczekać do końca aktualnego abonamentu i dokonać cesji na kilka dni przed, aby maksymalnie wydłużyć opłacony okres. Pamiętaj jednak, że dopóki nie wykonasz cesji domeny na swoje dane, domena faktycznie nie należy do Ciebie!

Rada: Zastanów się więc ile domena jest dla Ciebie warta i rozważ jak najszybsze wykonanie cesji zakupionej domeny z końcówką .eu. Często nie warto czekać do końca aktualnego okresu abonamentowego.

Domeny .tv (Tuvalu)

Domeny z końcówką .tv od około 2-3 lat cieszą się niezwykłą popularnością zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ze względu na rozwój technologii multimedialnych i mobilnych, wolne dobre nazwy domenowe z telewizyjną końcówką tv znikają w szalonym tempie. Cesja takiej domeny jest bardzo prosta i przebiega w taki sam sposób jak w przypadku domen .com, .net, .org, .biz, .info. Również jest operacją bezpłatną. Oznacza to, że handel domenami .tv jest względnie łatwy i dostępny dla każdego.

Pozostałe domeny innych krajów

Reguły wykonania cesji różnią się w przypadku rodzaju domeny. Różne są też wymagania odnośnie rodzaju danych wymaganych od podmiotu przejmującego prawa do domeny. Przykładowo w przypadku domen czeskich zmiana jest bezpłatna, domeny niemieckie wymagają posiadania adresu kontaktu administracyjnego na terenie Niemiec, rejestr domen francuskich pobiera opłatę za każdą zmianę, zaś domeny słowackie są dostępne tylko dla podmiotów zarejestrowanych na ternie Słowacji. Różni rejestratorzy tych domen mają również odmienne polityki dokonywania takich zmian. Pamiętaj aby zapytać rejestratora takiej domeny o koszty oraz procedurę operacji cesji zanim dokonasz jej sprzedaży lub zakupu. Możesz wówczas uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

https://blog.domeny.tv/2017/04/11/dokonac-cesji-domen-zagranicznych/

Mam nadzieję, iż udało mi się opisać wszystkie najważniejsze niuanse związane z cesjami domen i artykuł okaże się przydatny. Jeśli masz jakieś uwagi, chcesz coś dodać lub nie znalazłeś wszystkich informacji, dodaj swój komentarz poniżej.

michal

Jako CEO MSERWIS posiadam ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu tworzenia oprogramowania, funkcjonowania domen oraz serwerów wirtualnych. Odpowiadam za nadzór nad wszystkimi aspektami działalności, w tym sprzedażą, marketingiem, finansami i opracowywaniem strategii biznesowych. Pomagam przedsiębiorcom tworzyć sklepy e-commerce i konfiguratory 3D, które zapewniają więcej klientów dla ich biznesów.

Udostępnij artykuł

O Michał

Jako CEO MSERWIS posiadam ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu tworzenia oprogramowania, funkcjonowania domen oraz serwerów wirtualnych. Odpowiadam za nadzór nad wszystkimi aspektami działalności, w tym sprzedażą, marketingiem, finansami i opracowywaniem strategii biznesowych. Pomagam przedsiębiorcom tworzyć sklepy e-commerce i konfiguratory 3D, które zapewniają więcej klientów dla ich biznesów.

Wypełnij formularz, aby otrzymać Domenowy Niezbędnik i e-book o namingu

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Domeny.tv. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

8 myśli nt. „Cała prawda o procedurze cesji praw do domeny

 1. pozmu

  „Osoba wpisana do bazy WHOIS jako abonent domeny jest w danym momencie jej prawomocnym właścicielem.”
  Nieprawda…
  Były już wyroki zadające kłam temu twierdzeniu.
  Przecież dane abonenta może zmienić np. hacker

 2. damk

  Przecież masz napisane, co i jak jest z przenoszeniem prawa własnosci w NASKU, ale też że każdy rejestrator moze miec swoje prawa, pisma i proceduty przekazania. Musisz to sprawdzic u swojego operatora.

 3. Izabela

  Chciałam się dowiedzieć jakich konkretnie potrzebuję dokumentów od pośredniczącej w wykupywaniu domeny (tzw. rejestrator). Oczywiście faktura, ale czy istnieje dokument potwierdzający iż dana domena należy do mnie. Słyszałam o cesji jaka wystawią mi rejestrator która potwierdza moją własność. Czy coś takiego istnieje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *