Słowniczek

Nie jesteście pewni co oznaczają niektóre używane przez nas na blogu nazwy i skróty takie jak: baza WHOIS, IDN, ICANN czy serwer DNS? Z myślą o Was stworzyliśmy słowniczek podstawowych pojęć związanych z domenami internetowymi.

Mamy nadzieję, że rozjaśni Wasze wątpliwości:

Brochureware

Witryna internetowa, która reklamuje produkt, ale jest jedynie sieciowym odpowiednikiem papierowej reklamy. Taka witryna nie zawiera rozszerzonej informacji o produkcie, porównań, możliwości pobierania demo w wypadku oprogramowania, kalkulatora przeliczającego cenę poszczególnych opcji, interaktywności itd.

Certyfikat SSL (ang. Secure Socket Layer)

Protokół internetowy pozwalający na bezpieczne przesyłanie danych na linii klient – serwer, przyjęty jako standard w Internecie. Strona zabezpieczona certyfikatem SSL rozpoczyna się od przedrostka https:// (dla domen niezabezpieczonych jest to przedrostek http://), a we współcześnie rozwijanych przeglądarkach adresom towarzyszy zielona kłódka. Szyfrowanie przesyłanych danych oraz ich ochrona przed przechwyceniem przez osoby trzecie stały się na tyle powszechne, że przeglądarki informują potencjalnych klientów o niezabezpieczeniu połączenia. Certyfikat SSL został stworzony przez przedsiębiorstwo Netscape w 1994 roku. Więcej o zastosowaniu certyfikatów pisaliśmy na naszym blogu: https://blog.domeny.tv/2016/09/22/certyfikatu-ssl-mozesz-stracic-klientow-nadchodza-zmiany-google-chrome/

Cesja domeny

Oddanie praw do użytkowania i administrowania domeny. Prawa i obowiązki nabyte podczas zakupu są zbywalne poprzez cesję. W momencie sprzedaży domeny należy dokonać w systemie rejestratora cesji domeny, tak aby faktycznie zmieniła swojego abonenta. O tym jak dokonać cesji pisaliśmy na blogu: https://blog.domeny.tv/2017/04/11/dokonac-cesji-domen-zagranicznych/

Cybersquatting

Rejestrowanie, wykorzystywanie i używanie nazwy domeny internetowej, których nazwę wykorzystuje jakaś znana firma lub marka, która jeszcze nie zdążyła zarejestrować danej domeny. Działanie to prowadzone jest w celu sprzedaży takiej domeny po znacznie zawyżonej cenie. Zjawisko to opisywaliśmy już na naszym blogu: https://blog.domeny.tv/2015/06/10/dziki-lokator-nie-tylko-w-twoim-mieszkaniu-czyli-o-cybersquattingu/

DNS (ang. Domain Name System – system nazw domenowych)

System serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zmianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.23.

DNT (ang. Domain Name Testing)

Możliwość czternastodniowego testowania nazwy domeny .pl w niskiej cenie. Usługa była oferowana do 2015 roku, obecnie nie jest już dostępna.

Domena najwyższego poziomu (ang. TLD – Top-Level Domain)

Domena internetowa, powyżej której nie istnieją żadne inne domeny w systemie DNS. Każda domena w Internecie składa się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu. Na przykład w „pl.wikipedia.org” domeną najwyższego poziomu jest „org”.

Domeny najwyższego poziomu są używane w protokole DNS zamieniającym nazwy komputerów na ich adresy IP. Istnieją 2 typy domen najwyższego poziomu:

    • krajowe (ang. ccTLD – country code TLD) – zawsze dwuliterowe np. Polska – .pl
  • funkcjonalne (ang. gTLD – generic TLD) np. .org, .biz, .info

Domena globalna

Domena niezwiązana z żadnym z krajów/obszarów geograficznych. W skład domen globalnych wchodzą rozszerzenia: .com, .net, .org, .biz, .info, .tv, .eu, .xxx, .mobi, oraz .ею. Jako domeny globalnej, kojarzonej na międzynarodowym rynku coraz bardziej, używa się również rozszerzenia .co, które należy do Kolumbii. Datę rejestracji pierwszych rozszerzeń domen globalnych przyjmuje się na 1984 rok.

Domeny premium

Określenie dotyczące nazw domenowych, które rejestr danego rozszerzenia uzna za atrakcyjne, na tyle, by udostępnić ich rejestrację w cenach znacznie wyższych niż standardowe. Przy ustanawianiu wybranych nazw jako premium brane są pod uwagę takie czynniki jak: długość nazwy, częstotliwość wyszukiwania danej nazwy, a czasem ciekawe połączenie danej nazwy z rozszerzeniem. Więcej odnośnie domen premium pisaliśmy przy okazji rejestracji rozszerzenia .art: https://blog.domeny.tv/2017/05/12/strzal-w-stope-rejestru-domeny-art-35-miliona-domen-premium/

Donuts

Rejestrator domen, założony w 2010 roku, skupiający się głównie na nowych rozszerzeniach, takich jak .email, .photography czy też .restaurant. Zarządza ponad 2 milionami domen. Swoje biura posiada w Azji, Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Donuts jako rejestr nie tylko udostępnia rejestrację nowych rozszerzeń, ale sam aktywnie aplikuje o utworzenie nowych domen. Strona rejestru dostępna jest pod adresem: donuts.domain

DPML – Domain Protected Marks List

Wprowadzona przez Donuts blokada rejestracji danej nazwy we wszystkich obsługiwanych przez siebie końcówkach. DPML jest usługą zaprojektowaną w celu ochrony posiadaczy znaków towarowych przez cybersquattingiem, czyli przejęciem nazwy domeny przez osobę nieuprawnioną. DPML pozwala właścicielom znaków towarowych, zweryfikowanych w Trademark Clearinghouse, na zablokowanie rejestracji danej nazwy we wszystkich obsługiwanych przez siebie domenach w ramach jednorazowego zlecenia.

Blokada rejestracji zakładana jest na okres 5 lat. Domena zablokowana w ramach DPML nie jest aktywna, co oznacza, iż nie można na niej uruchomić żadnej usługi (strona internetowa, poczta). O blokadzie tej pisaliśmy już na blogu: https://blog.domeny.tv/2013/12/10/zabezpiecz-swoja-marke-w-nowych-domenach/?

ICANN (ang. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

ICANN, czyli Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów, to instytucja odpowiedzialna za zarządzanie oraz przyznawanie nazw domenowych oraz sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem serwerów DNS. ICANN otrzymuje i rozpatruje wnioski dotyczące rejestracji nowych rozszerzeń, także tych kontrowersyjnych jak np. rozszerzenie .sucks. ICANN nie zajmuje się rejestracją domen. Domeny globalne są rejestrowane przez operatorów poszczególnych rozszerzeń za pośrednictwem rejestratorów posiadających akredytację ICANN, takich jak Domeny.tv. Strona organizacji dostępna jest pod adresem: icann.org

IDN (ang. Internationalized Domain Name)

IDN to określenie domeny internetowej, która zawiera diakrytyczne znaki narodowe charakterystyczne dla danego języka, w przypadku języka polskiego są to np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź.

Nowe domeny

Nazywane również ogólnymi domenami najwyższego poziomu, czyli w skrócie gTLD (ang. generic Top-Level Domains). Pojawiły się w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na adresy www. Nowe domeny identyfikują obszar, w którym prowadzisz działalność, a także pozwalają na skrócenie dotychczas używanych nazw. Rejestracja nowych rozszerzeń ruszyła w 2013 roku, a liczba proponowanych i rejestrowanych rozszerzeń stale rośnie. Część z nich z pewnością zostanie zarejestrowana i udostępniona do publicznej rejestracji. Za przykład mogą posłużyć rozszerzenia takie jak: .bar, .club czy .restaurant. Część jednak, chroniona znakiem towarowym prawdopodobnie zostanie zarejestrowana i pozostawiona do użytku wewnętrznego wielkich koncernów, przykładowo: .gucci, .canon czy .ford.

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)

Polski instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, zajmujący się głównie zabezpieczeniem bezpieczeństwa w internecie, a także pełni rolę rejestru domen w rozszerzeniu .pl. Obecnie rejestracja domen bezpośrednio w rejestrze nie jest możliwa, NASK udostępnia rejestrację wyłącznie za pomocą autoryzowanych partnerów, jakim między jest serwis domeny.tv. Strona rejestru dostępna jest pod adresem: dns.pl

Opcja na domenę

Opcja to zakup prawa do pierwszeństwa rejestracji danej domeny, której abonentem jest aktualnie inny podmiot, w przypadku, gdy z różnych powodów właściciel domeny nie przedłuży jej ważności. Użytkownik, który wykupił opcję będzie miał prawo do jej przejęcia i zarejestrowania według standardowego cennika.

W ten sposób można niskim kosztem przejąć bardzo wartościowe domeny. Należy jednak pamiętać, że opcja nie daje gwarancji nabycia danej domeny. Usługa jest dostępna wyłącznie dla domen z końcówką .pl. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.domeny.tv/opcja

Pagerank

Matematyczny algorytm stworzony przez Google, na podstawie którego określana jest ważność adresów www dla tej wyszukiwarki. Jest to jeden z bardzo wielu czynników, który jest brany przez Google pod uwagę przy wyznaczaniu pozycji stron w wynikach wyszukiwania.

Parkowanie domeny

Usługa polegająca na bezpłatnym utrzymywaniu domeny, jeżeli nie używasz jej do takich usług jak poczta e-mail lub strona internetowa. Możesz skorzystać z usługi parkowania domeny jeśli chcesz zarejestrować nazwę domeny do przyszłego wykorzystania, dla ochrony przed cybersquattingiem. Zobacz jak zaparkować domenę na parkingu domeny.tv: https://www.domeny.tv/parking-domen

Rezerwacja domeny

Usługa ta pozwala na bezpłatną rezerwację danej nazwy na okres dwóch tygodni i jej swobodną rejestrację w tym czasie. Jeśli się rozmyślimy i nie dokonamy płatności, rezerwacja wygaśnie. Możliwa jest wyłącznie dla domen w rozszerzeniu .pl. Więcej o rezerwacjach domen przeczytasz tutaj: https://blog.domeny.tv/2015/01/07/wygasle-rezerwacje-domen-pl/

Rynek pierwotny domen

Sytuacja, w której podmiot bądź osoba fizyczna dokonuje rejestracji danej nazwy u rejestratora po raz pierwszy i tym samym nabywa praw do dysponowania daną nazwą, jednocześnie stając się jej abonentem.

Rynek wtórny domen

Sytuacja, w której nabycie danej nazwy domenowej odbywa się poprzez odkup praw do zarządzania daną nazwą bezpośrednio od jej ówczesnego abonenta. Ceny domen na rynku wtórnym często osiągają znaczne kwoty i są przedmiotem zainteresowania domainerów. O tym, co warto wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad kupnem domeny z drugiej ręki, pisaliśmy w naszym artykule: https://blog.domeny.tv/2015/10/05/7-pytan-na-ktore-musisz-odpowiedziec-zanim-kupisz-domene-internetowa-z-drugiej-reki/

Rejestr domeny

Organizacja nadzorująca rejestrację nazw domenowych w danym rozszerzeniu. Dla każdego z rozszerzeń proces rejestracji domeny może przebiegać nieco inaczej i wynika to z polityki danego rejestru. Wszelkie operacje dotyczące rejestracji, cesji oraz przedłużenia domen, rejestratorzy przeprowadzają w rejestrach. Dla domen .pl rejestrem domen jest NASK.

Rejestrator

Podmiot dokonujący rejestracji domen w imieniu klienta, bezpośrednio w rejestrze bądź u operatora, którego rejestrator również może być partnerem. Większość rejestratorów w Polsce oferuje również różnego rodzaju usługi związane z domenami, takie jak np. usługa ukrycia danych osobowych w bazie WHOIS, czy też zakup współdzielonego miejsca na serwerze.

WHOIS

Baza informacji o domenach. W bazie znajdują się wpisy o zarejestrowanych domenach, ich właścicielach, administratorach, opiekunach technicznych itp. Często można również znaleźć informacje o terminie wykupienia i wygaśnięcia domeny oraz o aktualnym rejestratorze. Dane te pobierane są z zewnętrznych baz rejestrów domen i zakres udostępnianych danych zależy od polityki danego rejestru oraz typu abonenta. Często dane abonentów będących osobami fizycznymi nie są dostępne publicznie.

Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *