Domeny.tv numerem 1 w Polsce pod względem liczby domen dostępnych do rejestracji!

Domeny.tv numerem 1 w Polsce pod względem liczby domen dostępnych do rejestracji!

Na nasze zlecenie, Instytut Badawczy IPC przeprowadził badanie rynku domen. Miało ono na celu ukazanie, który rejestrator domen jest liderem na polskim rynku pod względem liczby unikalnych rozszerzeń domenowych możliwych do rejestracji. 

Dodatkowo z badania dowiesz się m.in., jakie czynniki decydują o wyborze rejestratora i którzy rejestratorzy dobrze pozycjonują się na wytypowane frazy kluczowe związane z możliwością rejestracji nietypowych domen. 

Badanie pozwoliło na obiektywną ocenę pozycji rynkowej różnych rejestratorów oraz na podzielenie się informacjami o kluczowych tendencjach i preferencjach klientów w zakresie rejestracji domen internetowych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które rzucają nowe światło na czynnik dostępności domen internetowych u rejestratorów w Polsce w 2024 roku.

Przeprowadzone metodologie i cele badawcze w raporcie domenowym

W raporcie domenowym Instytut Badawczy IPC skupił się na analizie motywacji klientów dotyczących wyboru dostawcy domen, identyfikacji najpopularniejszych dostawców oraz tych, którzy oferują najwięcej rozszerzeń domenowych. Głównym celem było zrozumienie preferencji klientów oraz zidentyfikowanie lidera rynku w Polsce.

Cele badawcze: 

 • Zbadanie motywacji klientów dotyczących wyboru dostawcy domen. 
 • Identyfikacja najpopularniejszych dostawców domen.
 • Analiza oferty dostawców pod kątem liczby dostępnych rozszerzeń domenowych.

Metodologia

Analiza desk research (proces badawczy polegający na zgłębianiu dostępnych materiałów źródłowych) była pierwszym krokiem, polegającym na zbieraniu i analizowaniu publicznie dostępnych danych. Instytut przeanalizował: strony internetowe rejestratorów domen, regulaminy, cenniki, spisy oferowanych rozszerzeń, opinie, recenzje oraz ogólnodostępne rankingi. Korzystając z bazy danych firmy Dun & Bradstreet Hoovers, Instytut uzyskał informacje na temat firm działających w branży domenowej, ich kluczowych graczy, trendów i ogólnej dynamiki rynku. Analiza umożliwiła identyfikację kluczowych czynników wyboru rejestratorów przez klientów i zrozumienie preferencji użytkowników.

W etapie 1 analizy Instytut skupił się na wyborze najistotniejszego czynnika dla klientów, co było kluczowe dla dalszego badania. Etap 2 koncentrował się na analizie fraz dedykowanych dla wybranego czynnika za pomocą wyszukiwarki Google, a to pozwoliło na ocenę widoczności dostawców w wynikach wyszukiwania.

Kolejnym krokiem było wykorzystanie metody CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) do przeprowadzenia wywiadów internetowych z respondentami, którzy w ostatnich 12 miesiącach dokonali zakupu domeny przynajmniej u jednego z polskich dostawców. Metoda pozwoliła na bezpośrednie dotarcie do użytkowników internetu i zebranie wiarygodnych informacji na temat czynników decydujących o wyborze dostawcy domen. Dzięki samodzielnemu wypełnianiu internetowej wersji kwestionariusza przez respondentów, możliwe było zachowanie kontroli nad procesem zbierania danych. Respondenci odpowiadali na pytania, a oprogramowanie czuwało nad poprawnością wypełnienia, co zapewniało wysoką jakość zebranych danych.

Dzięki wybranym metodom Instytut Badawczy IPC zgromadził i przeanalizował informacje z różnych źródeł. To umożliwiło dokładne zrozumienie rynku domenowego i preferencji klientów, identyfikując kluczowe tendencje i liderów rynku.

Co stwierdził instytut badawczy IPC? 

Instytut badawczy IPC w swoim raporcie zbadał 3 kluczowe kwestie: 

Czynniki decydujące o wyborze rejestratora

Z przeprowadzonych badań (wykres nr 1) wynika, że dla 37% respondentów  najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze rejestratora jest możliwość rejestracji nietypowych domen. Pokazuje to, jak duże znaczenie dla klientów ma elastyczność i szeroki zakres usług oferowanych przez rejestratorów. Jakość obsługi technicznej i sprzedażowej była drugim najczęściej wskazywanym czynnikiem, z 23% głosów, co podkreśla wagę wsparcia i niezawodności dostawców. Łatwość obsługi systemu zarządzania domenami i subdomenami zajęła trzecie miejsce z 19% głosów, wskazując na to, że użytkownicy cenią sobie intuicyjne i łatwe w obsłudze platformy. Ostatnim, ale nie mniej ważnym, było bogactwo oferty produktów komplementarnych, które dla 14% badanych stanowiło kluczowy element przy wyborze rejestratora.

Czynnik cenowy został celowo wykluczony z badania, aby skupić się na innych aspektach, które mogą być bardziej istotne dla klientów przy długoterminowej współpracy z dostawcą domen. Decyzja ta pozwoliła na głębsze zrozumienie motywacji klientów i lepsze dopasowanie oferty do ich potrzeb, nie ograniczając się jedynie do konkurencji cenowej.

wykres 1 metodologia

Rejestratorzy domen najczęściej pojawiający się w wyszukiwarce Google na określone frazy kluczowe

Kolejne badania koncentrowały się na identyfikacji i ocenie widoczności dostawców domen w kontekście określonych 9 fraz kluczowych, co ma bezpośredni wpływ na decyzje klientów przy wyborze rejestratora.

Wyniki analizy zostały przedstawione w serii wykresów od 2 do 6. Przedstawiają one wgląd w różnorodne aspekty związane z pozycjonowaniem i widocznością rejestratorów domen. W tym częstotliwość pojawiania się w wynikach wyszukiwania Google na wybrane frazy kluczowe związane z „możliwością rejestracji nietypowych domen”.

Najistotniejszym wykresem jest nr 6, prezentujący rejestratorów, którzy dominują w wynikach wyszukiwania dla najbardziej konkurencyjnych fraz. Podkreśla on, które firmy osiągnęły najwyższą widoczność online, co może świadczyć o ich popularności wśród użytkowników oraz skuteczności stosowanych strategii SEO.

badanie 2 seo

Wyniki badań od 2 do 5 wskazują, że serwis nazwa.pl dominuje w wyszukiwarce Google pod względem fraz związanych z „możliwością rejestracji nietypowych domen”, mimo iż faktycznie oferuje najmniej takich domen (176 domen łącznie) w porównaniu z konkurencją (wykres nr 7). To zjawisko pokazuje, że wysokie miejsce w wynikach wyszukiwania nie zawsze jest wiernym odzwierciedleniem bogactwa oferty rejestratora. Opisana sytuacja podkreśla potrzebę głębszego badania ofert różnych dostawców przed podjęciem decyzji o wyborze, sugerując, że wyłączne poleganie na wyszukiwarce Google może być mylące.

Przeprowadzona analiza pokazuje, jak ogromne znaczenie dla rejestratorów domen ma optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. Te wyniki pomogą Ci przy wyborze rejestratora, który jest najbardziej widoczny na rynku.

Liczba dostępnych rozszerzeń oferowanych przez rejestratorów domen

Kluczowym elementem analizy przeprowadzonej przez Instytut Badawczy IPC była weryfikacja dostępnych rozszerzeń oferowanych przez wytypowanych w wyniku badań  rejestratorów domen. W tym celu Instytut poszukiwał informacji z kilku źródeł: stron www operatorów, cenników, regulaminów, a także za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu z biurami obsługi klienta. Rejestratorzy zostali zaprezentowani w pięciu kategoriach domen: narodowe, regionalne, funkcjonalne, globalne i polskie, określając liczbę dostępnych rozszerzeń do rejestracji dla każdego z nich. Dane te zostały pobrane ze stron internetowych rejestratorów domen i są informacjami ogólnie dostępnymi. W przypadkach, gdy informacje na temat ilości zarejestrowanych domen nie były dostępne w ogólnodostępnych przestrzeniach internetowych, Instytut pozyskiwał je drogą mailową.

W pierwszej kolejności Instytut analizował rejestratorów domen, którzy najczęściej pojawiali się w wyszukiwarce Google.pl dla wskazanych dziewięciu fraz. Zaznaczamy, że od jednego z rejestratorów – aftermarket.pl – nie udało się pozyskać danych w zakresie ilości dostępnych rozszerzeń, z powodu ograniczonego dostępu do wcześniej wymienionych źródeł.

wykres rejestratorzy z najwieksza liczba rozszerzen domenowych do rejestracji

Nasz serwis został wyróżniony jako lider w zakresie liczby dostępnych rozszerzeń domenowych. Z dumą informujemy, że z końcem 2023 roku według raportu posiadaliśmy 1078 unikalnych rozszerzeń domen dostępnych do rejestracji, co stawia nas na czele branży pod tym względem. Na dzień 21 lutego 2024 mamy już 1083 dostępnych rozszerzeń, a z dniem 6 marca 2024 będzie ich 1088 – pojawią się końcówki .food, .diy, .lifestyle, .living oraz .vana

Na drugim miejscu znalazł się serwis ovhcloud.pl z liczbą 904 domen internetowych, na trzecim cyberfolks.pl z liczbą 724, a na ostatnim serwis nazwa.pl z liczbą 176. 

Duża liczba rozszerzeń świadczy o naszym zaangażowaniu w dostarczanie usług najwyższej jakości i umożliwia Ci znalezienie idealnych, spersonalizowanych nazw dla Twoich stron internetowych. W obliczu rosnącej konkurencji, możliwość wyboru spośród tak wielu rozszerzeń domenowych jest kluczowa dla wyróżnienia się w cyfrowym świecie.

Czym jest i zajmuje się instytut badawczy IPC?

Instytut Badawczy IPC to renomowana firma badawczo-konsultingowa, oferująca swoje usługi od ponad 10 lat. Specjalizuje się w realizacji projektów badawczych dla klientów biznesowych i instytucji publicznych, kładąc nacisk na międzynarodowe standardy pracy i połączenie pasji z profesjonalizmem.

Osiągnięcia Instytutu obejmują liczne publikacje i raporty, które miały istotny wpływ na rozwój naukowy i wprowadzanie innowacji w praktyce biznesowej oraz polityce publicznej.

Badacze Instytutu są członkami uznanych organizacji zrzeszających czołowych badaczy w Polsce, co podkreśla ich kompetencje i doświadczenie w branży. Należą do nich:

 • Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) – organizacja promująca standardy badawcze i etykę w badaniach rynku,
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS) – zrzesza profesjonalistów zajmujących się badaniem społeczeństwa,
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – skupia ekonomistów i promuje rozwój myśli ekonomicznej,

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (PTE) – koncentruje się na promowaniu najlepszych praktyk w ewaluacji projektów i programów.

 • Instytut jest również członkiem Związku Pracodawców Dolnego Śląska, wspierającego rozwój przedsiębiorczości regionalnej, oraz partnerem Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. To podkreśla jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych.

W ramach swoich badań Instytut Badawczy IPC realizuje wiele metod badawczych, obejmujących:

Badania ilościowe:

 • Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI);
 • Bezpośrednie indywidualne wywiady kwestionariuszowe (PAPI);
 • Mystery shopping – Tajemniczy Klient;
 • Hall testy – mierzenie pierwszych odczuć produktu czy usługi;
 • CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) – wspomagane komputerowo wywiady internetowe;
 • CLT (Central Location Test) – testy przeprowadzane w centralnie położonych miejscach.

Badania jakościowe:

 • Indywidualne pogłębione wywiady (IDI);
 • Grupy fokusowe (FGI) – zogniskowany wywiad grupowy;
 • TDI (Technika Doboru Impulsów) – telefoniczny wywiad pogłębiony;
 • Badania etnograficzne – obserwacje i opisy zachowań społeczności w ich naturalnym środowisku.

Te metody badawcze umożliwiają Instytutowi dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby klientów i pomagają im lepiej zrozumieć dynamikę rynku oraz zachowania i oczekiwania konsumentów.

Najwięcej domen dostępnych do rejestracji w Domeny.tv!

Raport Instytutu Badawczego IPC podkreśla naszą wyjątkowość na rynku i potwierdza, że spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Jesteśmy dumni z pozycji lidera pod względem liczby domen dostępnych do rejestracji i zobowiązujemy się do dalszego rozszerzania naszej oferty, by zapewnić Ci jeszcze więcej możliwości wyboru i elastyczności przy rejestracji Twoich domen internetowych.

Dziękujemy za zaufanie i zapewniamy, że będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby zawsze oferować Ci najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie rejestracji domen, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.

Z radością przyjmujemy wyróżnienie z raportu Instytutu Badawczego IPC jako potwierdzenie naszej ciężkiej pracy i jako motywację do dalszego rozwoju i innowacji. Naszym głównym celem jest zapewnienie, że znajdziesz u nas idealne rozwiązanie dla swoich unikalnych potrzeb internetowych, niezależnie od tego, czy poszukujesz domeny globalnej, narodowej, regionalnej, funkcjonalnej czy popularnej .pl.

Już od kilku lat zajmuję się planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych w MSERWIS.pl i Domeny.tv. Jestem odpowiedzialny za promowanie usług, produktów i oprogramowań mojej firmy. Aby jak najlepiej zrozumieć ich funkcje i zalety współpracuję z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta. Wykorzystuję różnorodne taktyki i kanały marketingowe, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów i przekonać ich do zakupu lub subskrypcji. Moje działania obejmują m.in. tworzenie kampanii marketingowych, pisanie materiałów marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz marketingiem e-mailowym i analizowanie rynku w celu zrozumienia potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Rozumiem technologię i potrafię przekazywać złożone koncepcje techniczne odbiorcom nietechnicznym.

Udostępnij artykuł

O Jan Bim

Już od kilku lat zajmuję się planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych w MSERWIS.pl i Domeny.tv. Jestem odpowiedzialny za promowanie usług, produktów i oprogramowań mojej firmy. Aby jak najlepiej zrozumieć ich funkcje i zalety współpracuję z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta. Wykorzystuję różnorodne taktyki i kanały marketingowe, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów i przekonać ich do zakupu lub subskrypcji. Moje działania obejmują m.in. tworzenie kampanii marketingowych, pisanie materiałów marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz marketingiem e-mailowym i analizowanie rynku w celu zrozumienia potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Rozumiem technologię i potrafię przekazywać złożone koncepcje techniczne odbiorcom nietechnicznym.

Wypełnij formularz, aby otrzymać Domenowy Niezbędnik i e-book o namingu

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Domeny.tv. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *