Nowy regulamin NASK od 1 grudnia 2015 – coraz mniej czasu na przeniesienie Twojej domeny

prawo internet
Od 1 grudnia 2015 będzie obowiązywał nowy regulamin nazw domeny .pl. Jest to podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki każdego abonenta najpopularniejszej domeny w Polsce, czyli .pl. Warto się dowiedzieć, jakie zmiany nas czekają.

Nowy regulamin NASK od 1 grudnia 2015 r.

Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na zmiany, które zauważyliśmy analizując zapisy starego i nowego regulaminu NASK. Publikujemy poniżej fragmenty oficjalnego komunikatu NASK w tej sprawie, razem z naszym komentarzem:
W treści Regulaminu zostały wprowadzone modyfikacje (w treści punktów 3-4, 6-12, 15-19, 23, 28), polegające na usunięciu zapisów dotyczących wykonywania przez NASK funkcji rejestratora, zmiany dotyczą w szczególności:
  • sposobu zawierania i rozwiązywania umów o utrzymywanie nazwy domeny,
  • świadczenia przez NASK Obsługi Administracyjnej i Technicznej,
  • wnoszenia opłat,
  • udzielania przez Abonenta zgody na świadczenie Obsługi Administracyjnej i Technicznej przez NASK na rzecz Partnera.
Powyższe zmiany wynikają wprost z wycofania się NASK z bezpośredniej obsługi abonentów. Wszyscy użytkownicy nazw domen .pl, którzy do tej pory opłacali abonament za utrzymanie nazwy domeny bezpośrednio w NASK mają coraz mniej czasu na przeniesienie swoich domen do wybranego rejestratora. Pisaliśmy o tym więcej w artykule Koniec bezpośredniej obsługi domen w NASK.
Zostały doprecyzowane zapisy odnoszące się do skutków:
  • niepodpisania przez Abonenta zapisu na Sąd Polubowny (rozszerzona treść punktu 21),
  • rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia łączącego Partnera z NASK (rozszerzona treść punktu 13)
  • nieuiszczenia opłaty dotyczącej Obsługi Administracyjnej i Technicznej (zmiany w treści punktów 23 i 26).
Punkt 21 zyskał dopisek „Zapisy niniejszego punktu oraz punktu poprzedzającego nie znajdują zastosowania w przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa”. Chodzi tutaj o prawa konsumentów, których nie można zmusić do skorzystania z usług Sądu Polubownego. Punkt 13 dotyczy przypadków wycofania akredytacji przez NASK dla danego rejestratora i ma umożliwić sprawniejsze przeniesienie obsługi nazwy domeny do innego podmiotu. Punkty 23 i 26 wyjaśniają wprost, iż nieuiszczenie opłaty za odnowienie domeny na rzecz partnera będzie skutkować usunięciem domeny.
Wprowadzono również zapisy dotyczące postępowania z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub stabilności systemu domen (wprowadzony nowy punkt 27) oraz przepisy przejściowe dla Abonentów związanych umową o utrzymywanie nazwy domeny w chwili wejścia w życie zmian w Regulaminie (wprowadzone nowe punkty 34-36).
Punkt 27 został wprowadzony w związku z powtarzającymi się przypadkami wykorzystywania nazw domen .pl do celów przestępczych, np. kontroli nad botnetami czy dystrybucji złośliwego oprogramowania. Liberalna polityka rejestracji nazw domen .pl (pełna automatyzacja, dostępność dla osób z całego świata), o ile ma mnóstwo zalet, może też powodować pewne nadużycia. Wprowadzenie tego punktu otwiera furtkę, która pozwoli NASK blokować wybrane nazwy domen administracyjnie, nawet bez kontaktu z rejestratorem. Pozostaje tylko mieć nadzieję, iż NASK nie będzie nadużywać tego prawa i nie stanie się cenzorem niewygodnych treści w Internecie.

Nazwy domen pozostawione w NASK

Nieliczni z abonentów, którzy pozostawią obsługę swoich domen w NASK i nie zdążą ich przetransferować do wybranego rejestratora przed 1 grudnia 2015 roku, muszą się liczyć z realnym ryzykiem utraty praw do danej nazwy domeny. Począwszy od tego NASK przestanie odnawiać nazwy domeny .pl obsługiwane bezpośrednio. Czyli innymi słowy, będą one aktywne tylko do dnia będącego końcem aktualnego okresu rozliczeniowego. O ile po wygaśnięciu domen .pl standardowy okres kwarantanny wynosi 30 dni, to w przypadku domen obsługiwanych przez NASK wyniesie on 90 dni. Jednak po tych 90 dniach, w przypadku braku reakcji abonenta, dana nazwa domeny .pl zostanie uwolniona. Jako że wielu abonentów nazw domen .pl obsługiwanych przez NASK pozostaje „uśpionych” od lat (np. spółki uległe likwidacji, firmy w których brak świadomości czynności związanych z utrzymaniem domen), można się spodziewać uwolnień wielu ciekawych nazw domen.

Postępowanie po wydaniu wyroku stwierdzającego naruszenie praw osoby trzeciej przez abonenta nazwy domen

Od 1 grudnia rejestracja nazw domeny .pl, w stosunku do których zgłoszony był spór i zapadł prawomocny wyrok sądu stwierdzający naruszenie praw osoby trzeciej przez Abonenta nazwy domeny, możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem Partnerów. W przypadku, gdy NASK otrzyma prawomocny wyrok sądu, strona, która wygrała spór (dalej: Wnioskodawca), zostanie poinformowana o konieczności dokonania wyboru Partnera NASK, za pośrednictwem którego domena będzie zarejestrowana. Wnioskodawca musi uzyskać od Partnera identyfikator kontaktu w Registry, który będzie musiał następnie podać w otrzymanym od NASK „Wniosku o umożliwienie złożenia Oferty zawarcia Umowy o Utrzymywanie Nazwy Domeny za pośrednictwem Partnera” (dalej: Formularz). Na kontakcie tym założony zostanie przez NASK status serverUpdateProhibited, uniemożliwiający dokonywanie zmiany danych klienta poprzez EPP. Po otrzymaniu od Wnioskodawcy prawidłowo wypełnionego Formularza i uzyskaniu potwierdzenia zobowiązania się do dokonania rejestracji od wybranego przez Wnioskodawcę Partnera, NASK dokona w systemie Registry rezerwacji nazwy domeny i poinformuje Partnera o możliwości jej rejestracji, wyznaczając nieprzekraczalny termin na dopełnienie formalności (tj. standardowy czas rezerwacji: 14 dni). Po otrzymaniu od Partnera potwierdzenia wykonania rejestracji, z  kontaktu zostanie zdjęty status serverUpdateProhibited.

Informowanie Abonentów o zmianach w Regulaminie nazw domeny .pl

W dniu 11 września abonenci domen .pl dostali automatycznie wygenerowany e-mail od NASK informujący o zmianie regulaminu. Na początku grudnia wysyłka zostanie ponowiona do wybranych grup abonentów rejestru, głównie do tych nowych. Należy pamiętać, iż zgodnie z prawem NASK ma obowiązek powiadomić każdego z abonentów o zmianie regulaminu. Podsumowując – tych z Państwa, którzy utrzymują swoje nazwy domen .pl dalej bezpośrednio w NASK (i płacili za to do tej pory najwyższą stawkę na rynku, czyli 200 zł netto rocznie) wzywamy do niezwłocznego dokonania transferu. Można to uczynić pod adresem: https://www.domeny.tv/transfer.

Jako CEO MSERWIS posiadam ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu tworzenia oprogramowania, funkcjonowania domen oraz serwerów wirtualnych. Odpowiadam za nadzór nad wszystkimi aspektami działalności, w tym sprzedażą, marketingiem, finansami i opracowywaniem strategii biznesowych. Pomagam przedsiębiorcom tworzyć sklepy e-commerce i konfiguratory 3D, które zapewniają więcej klientów dla ich biznesów.

Udostępnij artykuł

O Michał

Jako CEO MSERWIS posiadam ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu tworzenia oprogramowania, funkcjonowania domen oraz serwerów wirtualnych. Odpowiadam za nadzór nad wszystkimi aspektami działalności, w tym sprzedażą, marketingiem, finansami i opracowywaniem strategii biznesowych. Pomagam przedsiębiorcom tworzyć sklepy e-commerce i konfiguratory 3D, które zapewniają więcej klientów dla ich biznesów.

Wypełnij formularz, aby otrzymać Domenowy Niezbędnik i e-book o namingu

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Domeny.tv. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *