Spory domenowe, czyli jak odzyskać domenę w sądzie

tow2

„Dziki lokator internetowy” jest w posiadaniu domeny zawierającej nazwę Twojego przedsiębiorstwa? W ostatnim artykule Padłeś ofiarą cybersquattera? Podpowiadamy jak odzyskać domenę pisaliśmy o tym jak polubownie odzyskać domenę internetową zarejestrowaną przez internetowego przestępcę. Dzisiaj poradzimy Wam co zrobić, kiedy polubowna droga zawiedzie.

Ochrona domeny internetowej w Polsce jest o tyle trudna, że w polskim prawie nie istnieje samodzielne prawo do domeny, a rejestracją domen rządzi prawo „kto pierwszy, ten lepszy”. Na szczęście mamy przepisy, z którymi cybersquatting oraz typosquatting są sprzeczne i można się do nich odwołać szukając ochrony swoich interesów w przypadku sporu domenowego. Są to:

  • prawo własności przemysłowej (prawo do znaku towarowego)
  • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (czyn nieuczciwej konkurencji)
  • kodeks cywilny (prawo do firmy)

Prawo do znaku towarowego

Jeżeli przedsiębiorca ma zarejestrowany znak towarowy i znak ten zostanie użyty w domenie internetowej przez osobę trzecią, to można wówczas dochodzić ochrony na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej.

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że aby można było skutecznie powołać się na Prawo własności przemysłowej, wykorzystana przez osobę trzecią domena powinna być przez nią używana w charakterze znaku towarowego. Co to oznacza? Oznacza to, że dana osoba musi pod zarejestrowaną domeną prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą (domena wskazuje wówczas na pochodzenie towarów lub usług od konkretnego podmiotu).

Często jednak zdarza się tak, że zarejestrowane domeny są „puste”, tzn. nie prowadzona jest pod nią żadna strona i w takiej sytuacji nie można mówić o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Możliwość odwołania się do prawa własności przemysłowej w kontekście sporu domenowego jest zatem dość ograniczona.

Czyn nieuczciwej konkurencji

W przypadku sporu domenowego można powołać się także na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „UZNK”), która ma o wiele bardziej uniwersalne zastosowanie w rozwiązywaniu sporów domenowych. Dlaczego? Dlatego, że odwołuje się nie tylko do znaków towarowych, ale do wszelkich innych oznaczeń, które identyfikują danego przedsiębiorcę. Dzięki temu, nawet jeśli wykorzystanie danej domeny nie może zostać uznane za użycie jej w charakterze znaku towarowego, przedsiębiorca może nadal dochodzić swoich roszczeń.

Największą zaletą UZNK, z punktu widzenia przedsiębiorcy, jest możliwość odwołania się do klauzuli generalnej czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ustawy:
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Należy jednak wiedzieć, że do UZNK można odwołać się jedynie w przypadku sporu domenowego między przedsiębiorcami. Jeśli domena jest zarejestrowana na osobę fizyczną i nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, UZNK nie ma zastosowania.

Prawo do firmy

Przedsiębiorca ma również możliwość dochodzenia swoich roszczeń na gruncie prawa do firmy, które jest uregulowane w art. 43.2 — 43.10 Kodeksu cywilnego. Firmę można zdefiniować jako słowne oznaczenie przedsiębiorcy. Jeśli uznamy zatem, że rejestracja bądź utrzymanie domeny z wykorzystaniem oznaczenia przedsiębiorcy narusza prawo do firmy, można się wówczas powołać na art. 43.10 Kodeksu cywilnego. Jednakże, podobnie jak w przypadku znaku towarowego, można to zrobić tylko wtedy, gdy wprowadza konsumentów w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy.

Na drodze sądowej

Domeny .pl

W Polsce istnieją dwa sądy polubowne, gdzie firma może dochodzić swoich praw do domeny z końcówką .pl:

  • Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Opłaty za postępowanie w ramach Sądu Polubownego to: 3000zł za wpis od Pozwu w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez jednego arbitra, a 6000zł w prowadzonym przez trzech arbitrów. Opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego wynosi 500zł, a opłata ostateczna za przeprowadzenie takiego postępowania wynosi 1000zł. Zapłacimy jeszcze 200zł opłaty kancelaryjnej w postępowaniu arbitrażowym.

  • Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
sąd arbitrażowy

Koszty postępowania w ramach Sądu Arbitrażowego to: 200zł opłaty rejestracyjnej, 3000zł w postępowaniu prowadzonym przez jednego arbitra, a 6000zł w prowadzonym przez trzech arbitrów. Ponadto zapłacimy 1000zł opłaty mediacyjnej.

Jeśli sąd rozstrzygnie, że doszło do naruszenia prawa, NASK wypowie umowę Abonentowi domeny. Niestety sąd nie przekazuje domeny bezpośrednio drugiej stronie sporu.

Należy pamiętać, że spór może być rozpatrywany przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy zgadzają się na to obie strony oraz gdy co najmniej jedna ze stron ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Jeśli zdarzy się tak, że obie strony sporu o domenę .pl posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sądem właściwym jest Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie.

Sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w domenie internetowej mogą być rozpatrywane przez Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie.

Domeny .eu

W przypadku sporu o domenę z końcówką .eu, należy zgłosić się do Sądu Arbitrażowego z siedzibą w Pradze, gdzie rozstrzygnięcie sporu odbywa się w ramach tzw. Procedury Alternatywnego Rozstrzygania Sporów (ADR). Co ciekawe, strony sporu nie muszą stawiać się w Pradze, ponieważ wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Ponadto, postępowanie może być prowadzone w języku polskim.

Zasadniczą różnicą w porównaniu z odzyskiwaniem domeny .pl jest to, że jeśli sąd stwierdzi naruszenie prawa do domeny .eu to odbiera ją dotychczasowemu Abonentowi i przekazuje drugiej stronie sporu.

Domeny .com

WIPO-ADR

Aby odzyskać domenę internetową .com, należy zgłosić sprawę do Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Oprócz domeny .com, sąd ten rozstrzyga spory o domeny .org czy .net, a nawet o domeny .pl (cf. Domeny .pl). W tym przypadku postępowanie odbywa się w języku angielskim, a firma dochodząca swoich roszczeń może domagać się usunięcia domeny z rejestru bądź jej przeniesienia na siebie.

Źródła danych:

  • www.biznes-firma.pl/jak-odzyskac-domene-pl-z-rak-cybersquattera/15463
  • www.prakreacja.pl/domena-ochrona
  • www.znakitowarowe-blog.pl/jak-odzyskac-domene-internetowa-szantaz-domenowy
  • www.znakitowarowe-blog.pl/jak-chronic-domene-internetowa
Udostępnij artykuł

Wypełnij formularz, aby otrzymać Domenowy Niezbędnik i e-book o namingu

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Domeny.tv. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Jedna myśl nt. „Spory domenowe, czyli jak odzyskać domenę w sądzie

  1. Pingback: Co robić gdy ktoś inny widnieje jako abonent Twojej domeny? -

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *