Analiza wykorzystania domen internetowych w Polsce i na świecie

analiza domen wykres okladka

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się z domenami internetowymi po ich rejestracji? Zagłęb się razem z nami w fascynujący świat internetowych adresów. Odkryjemy, ile z nich jest w pełni wykorzystywanych, ile leży zapomnianych, a ile pozostaje “zaparkowanych”. Oprócz tego zwrócimy uwagę na domeny, które skupiają się na obsłudze e-maili i przekierowaniach. 

Przygotuj się na odkrycie tajników Internetu, które na co dzień pozostają niezauważone. Zajrzyj z nami do świata, w którym każda domena ma swoją historię!

Analiza wykorzystania domen internetowych w Polsce

W Polsce, zgodnie z aktualnymi danymi dostarczonymi przez NASK, tylko 49% zarejestrowanych nazw w krajowej domenie .pl, to domeny nieaktywne lub „zaparkowane”. To lepszy wynik, niż średnia dla europejskich domen (ccTLD), wynosząca 54%. Wyraźnie kontrastuje to z globalnymi trendami, gdzie dla domeny .com odsetek ten wynosi 69%, a dla nowych domen (nTLD) nawet 84%.

Wykres dotyczący wykorzystania domen w Polsce wskazuje, że 21% stanowią zaparkowane strony, 28% to strony z błędami lub brakiem treści, a 51% to aktywne serwisy internetowe. To pokazuje, że ponad połowa zarejestrowanych domen w Polsce to strony czynne, co jest znakiem aktywnego wykorzystania przestrzeni internetowej.

Analiza wykorzystania europejskich domen internetowych

W czwartym, kwartalnym raporcie z 2022 roku, CENTRstats, czyli stowarzyszenie europejskich rejestrów domen najwyższego poziomu podało, że europejskie domeny (ccTLD) odpowiadają za 57% europejskiego rynku nazw domenowych. Przy czym domeny .com stanowią 32%, a inne domeny najwyższego poziomu (gTLD) 11%. 

W 2023 roku odsetek europejskich domen wykorzystywanych do rozwiniętej treści internetowej (aktywnych stron) wynosił 43%, co stanowi niższy wskaźnik niż dla domen .pl, który wynosił 51%. Dodatkowo wskaźnik wykorzystania SSL na tych stronach wzrósł z 68% w maju 2022 roku do 72% w maju 2023 roku.​ Wzrost wykorzystania protokołów bezpieczeństwa w europejskich domenach jest odzwierciedleniem zwiększającej się uwagi na ochronę danych w przestrzeni cyfrowej Europy.

Statystyki dotyczace europejskich domen ccTLD w zestawieniu z nowymi domenami globalnymi nTLD w roku 2023
Statystyki dotyczące europejskich domen ccTLD w zestawieniu z nowymi domenami globalnymi (nTLD) w roku 2023. Źródło: https://stats.centr.org/stats/global#domains

Według analizy przeprowadzonej przez CENTRStats, statystyki dotyczące europejskich domen ccTLD w zestawieniu z nowymi domenami globalnymi (nTLD) ukazują wyraźne różnice w ich wykorzystaniu. To znaczy:

 • Strony aktywnie wykorzystywane: Europejskie ccTLD mają znacznie wyższy odsetek rozwiniętych stron internetowych (43%) w porównaniu do nTLD, gdzie tylko 16% stron jest rozwiniętych. To pokazuje, że europejskie domeny są lepiej wykorzystywane do tworzenia funkcjonalnych i aktywnych stron internetowych.
 • Zaparkowane” strony: W przypadku europejskich ccTLD, 27% domen to strony zaparkowane, w porównaniu do 21% w nTLD. Oznacza to, że mniejszy procent europejskich domen jest nieaktywny lub czeka na wykorzystanie.
 • Strony bez zawartości lub z błędami: Dla europejskich ccTLD, 30% domen nie zawiera treści lub wyświetla błędy, podczas gdy w nTLD jest to 63%. To wskazuje, że europejskie domeny mają znacznie niższy odsetek problemów technicznych lub są rzadziej nieużywane.

Co więcej, patrząc na atrybuty aktywnych stron, możemy zauważyć:

 • Obecność rekordu MX: Europejskie ccTLD wykazują wyższy odsetek obecności rekordu MX (82%), co wskazuje na większą skłonność do wykorzystania domen do celów związanych z pocztą elektroniczną, niż nTLD, gdzie ten odsetek wynosi 70%.
 • Wymuszony HTTPS: Europejskie ccTLD mają niższy odsetek stron wymuszających HTTPS (72%) w porównaniu do nTLD (75%), co sugeruje, że strony w europejskich domenach w mniejszym stopniu przykładają wagę do bezpieczeństwa połączenia.
 • Przekierowania: 28% europejskich ccTLD stosuje przekierowania, w porównaniu do 37% w nTLD, co może świadczyć o skromnym wykorzystaniu nTLD w kierowaniu ruchu internetowego lub w strategiach marketingowych.

Analiza wykorzystania domen internetowych .eu

Z analizy 200,000 losowo wybranych nazw domen .eu, przeprowadzonej przez EURid w połowie 2022 roku wynika, że około 81% z nich posiada aktywne usługi internetowe, a ponad 78 654 z tych nazw prowadzi do stron bogatych w treści (strony internetowe z treściami generowanymi przez użytkowników). 

Z analizy poznajemy także 10 000 przebadanych witryn z uwzględnieniem ich udziału procentowego w różnych kategoriach. Prezentują się one następująco:

Procentowy udzial roznych kategorii stron internetowych w domenie .eu na podstawie danych z 2022 roku. Opracowanie wlasne na podstawie
Procentowy udział różnych kategorii stron internetowych w domenie .eu na podstawie danych z 2022 roku. Opracowanie własne na podstawie https://eurid.eu/en/welcome-to-eurid/statistics/

Z wykresu zauważamy, że dominującą kategorią jest handel, stanowiący 18,2% wszystkich stron, co podkreśla silną pozycję e-commerce i działalności handlowej w tej domenie. Kolejne miejsca zajmują grupy społecznościowe i produkcja, z odpowiednio 11,77% i 9,79%, co wskazuje na ważną rolę komunikacji społecznościowej i sektora produkcyjnego. Rozrywka oraz IT również mają znaczący udział, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na treści cyfrowe i rozwiązania technologiczne. Rozkład tematyczny w domenie .eu ukazuje zróżnicowany i dynamiczny charakter internetowej aktywności w Europie.

Ponadto, domena .eu używana przez 0,5% wszystkich stron internetowych, odnotowała w trzecim kwartale 2023 roku 157,962 nowych rejestracji, co przyczyniło się do osiągnięcia łącznej liczby 3 716 776 rejestracji domen .eu. Liczba domen .eu zarejestrowanych z protokołem DNSSEC, który zwiększa bezpieczeństwo domen, również rośnie. Na dzień 30 listopada 2023 roku zarejestrowanych było 628 184 takich domen, co wskazuje na rosnącą tendencję zabezpieczania nazw przed przed cyberatakami i oszustwami internetowymi​ .

Uzycie domeny .eu na swecie. Dane z 1 grudnia 2023 roku
Użycie domeny .eu na śwecie. Dane z 1 grudnia 2023 roku. Źródło: https://w3techs.com/technologies/details/tld-eu-

Analiza wykorzystania globalnych domen internetowych

W globlanej domenie .com, znaczną część (69%) stanowią strony nieaktywne lub „zaparkowane”, aż o 20 punktów procentowych więcej, niż w przypadku .pl. To podkreśla mniejsze wykorzystanie domeny .com w realnych zastosowaniach internetowych. Ponadto, w 12 miesiącach poprzedzających kwiecień 2023 roku, nastąpił 12% wzrost liczby domen gTLD, których nie powiązano z serwerem ani adresem IP.

Aktywne wykorzystanie sieci (z wyłączeniem stron “zaparkowanych”) domen globalnych, CENTRStats szacuje na 30% w domenie .com, 33% w domenie .org i średnio na poziomie 16% dla innych globalnych domen gTLD. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez CENTRStats, obserwujemy różnice między wykorzystaniem europejskich domen krajowych (ccTLD) a nowymi domenami (nTLD). Poniżej prezentujemy analogiczne statystyki dotyczące nowych gTLD, porównując je z danymi omówionymi wcześniej dla europejskich domen:

 • Strony aktywnie wykorzystywane: W przypadku nTLD, takich jak, .xyz, odsetek aktywnie wykorzystywanych stron jest stosunkowo niski. Tylko około 16% stron w nTLD jest rozwiniętych, co jest znacznie mniej niż w przypadku europejskich ccTLD, gdzie ten odsetek wynosi 43%. To wskazuje, że nTLD są w znacznie mniejszym stopniu wykorzystywane do tworzenia funkcjonalnych i aktywnych stron internetowych.
 • „Zaparkowane” strony: Wśród nTLD, 21% domen to strony „zaparkowane”, co oznacza, że są zarejestrowane, ale nie są aktywnie wykorzystywane. Jest to nieco mniej niż w przypadku europejskich ccTLD, gdzie odsetek ten wynosi 27%. Oznacza to, że większa część domen nTLD jest trzymana w rezerwie lub oczekuje na dalsze wykorzystanie.
 • Strony bez zawartości lub z błędami: nTLD wykazują znacznie wyższy odsetek domen, które nie zawierają treści lub wyświetlają błędy. Aż 63% domen nTLD nie jest aktywnie wykorzystywanych lub ma problemy techniczne, w porównaniu do 30% w przypadku europejskich ccTLD. To sugeruje, że w nTLD istnieje więcej problemów technicznych lub są one częściej nieużywane.
 • Obecność rekordu MX: W nTLD, odsetek obecności rekordu MX, który jest związany z pocztą elektroniczną, wynosi około 70%. Jest to nieco mniej niż w przypadku europejskich ccTLD, gdzie ten odsetek wynosi 82%. To podpowiada, że domeny nTLD są w mniejszym stopniu wykorzystywane do celów związanych z pocztą elektroniczną.
 • Wymuszony HTTPS: nTLD mają nieco wyższy odsetek stron wymuszających protokół HTTPS, wynoszący 75%, w porównaniu do 72% w europejskich ccTLD. To może wskazywać na to, że strony w nTLD w większym stopniu przykładają wagę do bezpieczeństwa połączenia.
 • Przekierowania: Wśród nTLD, 37% domen stosuje przekierowania, co jest wyższe niż w europejskich ccTLD (28%). To może świadczyć o bardziej zaawansowanym wykorzystaniu nTLD w kierowaniu ruchu internetowego lub w strategiach marketingowych.

Domeny nTLD o wysokim wskaźniku aktywnych treści internetowych to .tel, .cat, .solutions i .berlin

Nowe gTLD wykazują znaczący wzrost, szczególnie w Azji i na rynkach niszowych. Rozszerzenia takie jak .icu i .cyou należały do najczęściej rejestrowanych nowych domen w 2022 roku. Są one często związane z innowacjami i technologią, a rozszerzenie .xyz stało się szczególnie popularne po tym, jak Google zarejestrowało abc.xyz dla swojej spółki holdingowej Alphabet​.

Podsumowanie

Nasza analiza rzuca nowe światło na to, jak polskie domeny .pl wyróżniają się na tle globalnych trendów. Charakteryzują się one znacznie wyższą aktywnością, gdyż większość z nich to aktywne strony internetowe, w przeciwieństwie do innych regionów, gdzie dominują domeny zaparkowane. Jest to zauważalna różnica, która świadczy o intensywniejszym wykorzystaniu cyfrowej przestrzeni w Polsce. 

Europejskie domeny również prezentują silną obecność online. Znaczący odsetek tych domen jest wykorzystywany do prowadzenia aktywnych stron internetowych, co wskazuje na dynamiczny i zaangażowany charakter europejskiego Internetu. 

Przeprowadzona analiza pokazuje, że wykorzystanie cyfrowej przestrzeni jest bardzo różnorodne. Każda domena, niezależnie od swojego miejsca na mapie, wnosi coś wyjątkowego do całej sieci. To pokazuje, że internet ciągle się rozwija i dostosowuje do potrzeb oraz oczekiwań użytkowników. Dzięki temu cyfrowy świat jest bogaty i złożony, a każdy region i domena dodają do niego coś unikalnego.

Źródło:

https://stats.centr.org/stats/global#domains

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/5249,Raport-na-temat-domen-internetowych.html

https://w3techs.com/technologies/details/tld-eu-

https://www.centr.org/news/news/globaltld-2022Q4.html

https://onlinedomain.com/2022/11/17/domain-name-news/eu-usage-shows-growth-in-tourism/

https://eurid.eu/en/news/q3-2023-report/

https://eurid.eu/en/welcome-to-eurid/statistics/

https://circleid.com/posts/20230309-a-snapshot-of-the-domain-industry-in-2023

https://stats.centr.org/stats/global#domains

Już od kilku lat zajmuję się planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych w MSERWIS.pl i Domeny.tv. Jestem odpowiedzialny za promowanie usług, produktów i oprogramowań mojej firmy. Aby jak najlepiej zrozumieć ich funkcje i zalety współpracuję z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta. Wykorzystuję różnorodne taktyki i kanały marketingowe, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów i przekonać ich do zakupu lub subskrypcji. Moje działania obejmują m.in. tworzenie kampanii marketingowych, pisanie materiałów marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz marketingiem e-mailowym i analizowanie rynku w celu zrozumienia potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Rozumiem technologię i potrafię przekazywać złożone koncepcje techniczne odbiorcom nietechnicznym.

Udostępnij artykuł

O Jan Bim

Już od kilku lat zajmuję się planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych w MSERWIS.pl i Domeny.tv. Jestem odpowiedzialny za promowanie usług, produktów i oprogramowań mojej firmy. Aby jak najlepiej zrozumieć ich funkcje i zalety współpracuję z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta. Wykorzystuję różnorodne taktyki i kanały marketingowe, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów i przekonać ich do zakupu lub subskrypcji. Moje działania obejmują m.in. tworzenie kampanii marketingowych, pisanie materiałów marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz marketingiem e-mailowym i analizowanie rynku w celu zrozumienia potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Rozumiem technologię i potrafię przekazywać złożone koncepcje techniczne odbiorcom nietechnicznym.

Wypełnij formularz, aby otrzymać Domenowy Niezbędnik i e-book o namingu

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Domeny.tv. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Jedna myśl nt. „Analiza wykorzystania domen internetowych w Polsce i na świecie

 1. Pingback: Statystyki dotyczące zgłoszonych sporów w Sądzie Polubownym ds. domen internetowych  - Blog Domeny.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *