Cykl życia domen internetowych

cykl życia domeny min

Wszystko ma swój początek i koniec – dotyczy to również nazwy domeny. W zależności od rozszerzenia domeny różnią się od siebie cyklem życia. Jest to czas od chwili rejestracji do momentu powrotu do puli nazw wolnych. Niektóre domeny funkcjonują dłużej i zasady dotyczące ich odnowień są przyjaźniejsze dla zapominalskich. W przypadku pozostałych opóźnienia w płatnościach mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji finansowych, a nawet do natychmiastowego usunięcia domeny.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z domeną od momentu kiedy jest zarejestrowana? Ile może kosztować Cię przeoczenie terminu odnowienia? Jak bardzo różni się od siebie cykl życia poszczególnych domen? Wszystkie niejasności wyjaśnimy w tym artykule.

Czym się różni domena wygasła od domeny na kwarantannie?

W celu dokładnego zrozumienia cyklu życia domeny należy zacząć od wytłumaczenia kluczowych pojęć:

 • Domena wygasła, to termin określający domenę, która nie została odnowiona na czas. Jeśli domena została zarejestrowana na 1 rok i przez ten czas nie została przedłużona, jej status zmienia się na wygasłą. Taka domena jest nieaktywna, czyli nie działają usługi z nią związane (wpisy DNS). W przypadku domen globalnych, nowych i niektórych narodowych można rozróżnić dodatkowo dwie fazy wygaśnięcia:
 1. Grace period (GP), to okres umożliwiający przedłużenie domeny po dacie ważności. W naszym serwisie odnowienie domeny jest przeważnie bezpłatne w ciągu 14 dni po terminie jej wygaśnięcia. Po tym czasie do 28 dnia odnowienie jest możliwe za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem.
 2. Redemption grace period (RGP). Okres, podczas którego abonent może nadal uiścić jednorazową opłatę na poczet reaktywacji domeny, jednak znacznie wyższą. W przypadku braku takiej wpłaty, po czasie wygaśnięcia domena jest usuwana z rejestru, przejmowana przez rejestr lub przekazywana na aukcję i sprzedawana podmiotowi trzeciemu. Jeżeli dojdzie do usunięcia, trwa ono do 5 dni. Finalnie domena wraca do powszechnego obrotu i staje się na nowo dostępna do rejestracji. 
 • Kwarantanna to termin określający wygasłą domenę. Używa się go w przypadku domeny .eu. Odnowienie jest możliwe przez cały okres trwania kwarantanny.

Cykl życia domeny .pl

Domena z rozszerzeniem .pl to najczęściej rejestrowana domena w Polsce i jest najlepiej rozpoznawana przez użytkowników internetu. Jej cykl życia można podzielić na 4 etapy: 

 1. dostępną do rejestracji, 
 2. zarejestrowaną, 
 3. wygasłą, 
 4. uwolnioną do ponownej rejestracji.

Domenę .pl można zarejestrować na okres od 1 do 10 lat. Po tym czasie w przypadku braku przedłużenia domena wygasa i przez 30 dni jest w okresie wygaśnięcia. W naszym serwisie przez cały ten okres jej odnowienie jest bez dodatkowych opłat. Jeśli korzystasz z cennika hurtowego, zostanie doliczona niewielka opłata reaktywacyjna, którą pobiera NASK (rejestr domen .pl) zgodnie ze swoją polityką.

Jeśli abonent nie odnowi domeny w czasie wygaśnięcia trafia ona do puli nazw wolnych. Może się zdarzyć, że rejestr NASK usunie domenę w trakcie okresu rejestracji lub wygaśnięcia, np. ze względu na wypowiedzenie umowy, w wyniku sporu o nazwę domeny. Usunięcie w takim wypadku trwa równo 5 dni. 

Po usunięciu domeny często jest ona przechwytywana przez automatyzowane skrypty. Dotyczy to szczególnie nazw domen, które są uznawane za wartościowe z uwagi na zawarte w nich słowa kluczowe, bądź ich historię. Zdecydowanie odradzamy więc zwłokę w odnowieniu domeny. Nie licz na to, że domena się zwolni i w prosty sposób zarejestrujesz ją na nowo. Istnieje duże prawdopodobieństwo że ktoś inny zrobi to szybciej i możesz być zmuszony do odkupienia domeny po wysokiej cenie.

Do 8 stycznia 2020 roku istniała możliwość zarezerwowania domeny na okres pierwszych 14 dni przed rejestracją. Ponadto po wygaśnięciu rezerwacji trwał 90 dniowy okres blokady domeny, w trakcie którego można było dokończyć rejestrację. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na blogu: https://blog.domeny.tv/2015/01/07/wygasle-rezerwacje-domen-pl.

Rezerwacja dotyczyła tylko rozszerzeń .pl. Obecnie nie obowiązuje innych domen (z nielicznymi wyjątkami pozostałych krajów).

Cykl życia domeny .eu

Domena .eu przeznaczona jest dla wszystkich osób fizycznych, firm i organizacji z adresem zamieszkania lub siedzibą na terytorium dowolnego kraju należącego do Unii Europejskiej. Jej cykl życia można podzielić na 4 etapy:

 1. dostępną do rejestracji, 
 2. zarejestrowaną, 
 3. w kwarantannie,
 4. uwolnioną do ponownej rejestracji. 

Domenę .eu można zarejestrować na okres od 1 do 10 lat. Po tym czasie w przypadku braku przedłużenia domena wygasa i przez kolejne 40 dni jest w kwarantannie. W naszym serwisie odnowienie w tym terminie jest możliwe bez dodatkowych opłat. Jeśli abonent nie odnowi domeny w czasie kwarantanny, natychmiast trafia ona do puli nazw wolnych. Może być wtedy zarejestrowana przez dowolną osobę.

Wyjątkiem są domeny zarejestrowane przed 15.09.2014, które były rejestrowane na kilka lat. Takie przypadki wygasną z ostatnim dniem miesiąca przyszłego roku. Na przykład: domena zarejestrowana na 10 lat dnia 5.05.2014 roku wygaśnie 31.05.2024 roku. Oznacza to, że będzie ona aktywna dodatkowe 26 dni.

Cykl życia domen globalnych

Domeny globalne nie są powiązane z żadnym z krajów i obszarów geograficznych. W skład popularnych domen globalnych wchodzą m.in.: .com, .biz, .net, .org, .info, ale również popularna domena .tv, która de facto jest końcówką państwa Tuvalu. 

Cykl życia takiej domeny można podzielić na 6 etapów: 

 1. dostępną do rejestracji, 
 2. zarejestrowaną, 
 3. wygasłą (grace period), 
 4. wygasłą (redemption grace period),
 5. zakolejkowaną do usunięcia,
 6. uwolnioną do ponownej rejestracji.

Domenę globalną można zarejestrować na okres od 1 do 10 lat. Po tym czasie w przypadku braku przedłużenia domena wygasa i przez kolejne 45 dni jest nieaktywna. W naszym serwisie przez pierwsze 14 dni jej odnowienie jest możliwe w standardowej cenie.  Przedłużenie o kolejne 15-28 dni jest równoznaczne z dodatkową opłatą reaktywacyjną zgodną z cennikiem. Jeśli domena nie zostanie odnowiona na czas, przechodzi do drugiego etapu kwarantanny (redemption grace period). Będzie tam czekać przez kolejne 30 dni. W tym momencie proces odzyskiwania domeny jest bardziej skomplikowany i kosztowny. Po zakończeniu okresu RGP, przez kolejne 5 dni domena jest usuwana i uwalniana.. 

Nie ma jednak pewności, że każda nazwa domeny globalnej przejdzie pełen cykl życia. Rejestr ma prawo przejąć domenę, sprzedać lub zlicytować ją. Jeśli nic takiego się nie wydarzy, finalnie staje się ona możliwa do ponownej rejestracji.

Cykl życia nowych domen

Nowe domeny pojawiły się w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na adresy www. Nowe domeny często identyfikują obszar, w którym prowadzona jest działalność, a także pozwalają na skrócenie dotychczasowych nazw. Przykładem nowych rozszerzeń są: .blog, .cooking, .dev.

Cykl życia nowych domen jest taki sam jak domen globalnych i dzieli się na 6 etapów. W zależności od rejestru domeny mogą się różnić ceną reaktywacji, która może oscylować na poziomie kilkuset dolarów.

Istnieją nieliczne domeny, które są rejestrowane w stanie blokady serverHold lub clientHold. Oznacza to, że domena zostanie zarejestrowana, ale nie będzie aktywna w DNS. W celu jej odblokowania trzeba przejść dodatkową weryfikację. 

Przykładem rozszerzenia z taką blokadą jest: .eco. Rejestrujący musi stworzyć profil w serwisie profiles.eco, a następnie odpowiedzieć na pytania kontrolne.

Więcej o statusach przy domenach dowiecie się z bloga: https://blog.domeny.tv/2017/11/28/statusy-przy-domenach/

Cykl życia domen narodowych 

Domeny narodowe, zwane również krajowymi to dwuliterowe domeny najwyższego poziomu, w skrócie ccTLD (country code top-level domain). Cykl życia takich domen można uogólnić do 4 etapów.

Ze względu na bardzo dużą ilość rozszerzeń narodowych nie da się jasno określić okresu wygaśnięcia domeny. Każdy rejestr rządzi się swoimi prawami, a procedury rejestracji nie są ujednolicone jak w przypadku domen nowych i globalnych. 

Nie każdy rejestr też publikuje swoją politykę. W przypadku domen polskich jest to określone bardzo precyzyjnie, o czym pisaliśmy wyżej. Rejestry domen krajów z niższym poziomem rozwoju Internetu, mogą nawet nie mieć zautomatyzowanego procesu wygasania domen, a nazwy są wyłączane manualnie co jakiś czas. W takich wypadkach niemożliwe jest wręcz przewidzenie, kiedy dana wygasła nazwa zostanie uwolniona do ponownej rejestracji.

Każdy rejestr prowadzi własną politykę, również jeśli chodzi o ewentualne opłaty reaktywacyjne. Często też odnowienie domeny wymagane jest odpowiednio wcześniej z uwagi na manualne procedury związane z przekazaniem decyzji klienta przez rejestratora do rejestru, wniesieniem odpowiednich opłat i ewentualnych formalności.

Możemy spotkać wiele domen narodowych, gdzie opłata za reaktywację, doliczana do opłaty za odnowienie domeny jest wysoka. Znacznie winduje to więc koszt utrzymania domeny, jeśli się zdecydujemy na jej odnowienie po wymaganym terminie.

W przypadku domeny każdego kraju, graniczny termin, w którym gwarantujemy odnowienie domeny po nominalnej stawce, jest wyraźnie określony i widoczny w panelu administracyjnym.

Przykładem domen z różnym czasem wygasania są: 

 • .sk – 40 dni 
 • .at – 60 dni 
 • .no – 90 dni

Specyficzną politykę posiada domena .by, która usuwana jest natychmiast bez okresu wygaśnięcia. Tutaj ryzyko utraty domeny jest bardzo duże, jeśli będziesz zwlekać z odnowieniem adresu z tym rozszerzeniem lub jeśli opłata za odnowienie dotrze do rejestratora z opóźnieniem.

Oprócz tego występują rozszerzenia, które różnią się minimalnym okresem rejestracji:

 • .tm -10 lat
 • .tt- 3/6/9 lat
 • .to .hu .as – 2/4/6/8/10 lat

Takie domeny nie będą więc wygasać po pierwszym roku, gdyż muszą być z góry opłacone na odpowiednio dłuższy okres.

Podsumowanie

Cykl życia domen można podzielić na 4 lub 6 etapów w zależności od rozszerzenia. 

Najbardziej przejrzysty proces wygasania posiadają domeny globalne, włącznie z nowymi rozszerzeniami domen. Umożliwiają one odnowienie w przypadku niewielkiego opóźnienia bez dodatkowych opłat. Kolejne fazy wygasania domen również umożliwiają ich odzyskanie, choć wiąże się to z wyższym kosztem.

Domeny narodowe z kolei bardzo różnią się od siebie jeśli chodzi o sposób wygasania. Często wymagają decyzji i płatności o odnowieniu z wyprzedzeniem, nawet jeśli do dnia wygaśnięcia domeny pozostało jeszcze sporo czasu. Kluczowy jest tu wybór dobrego i doświadczonego rejestratora, który sprawnie i bezpiecznie przeprowadzi klienta przez wszelkie procedury.

Warto podkreślić, że dobrą praktyką jest odnawianie domen z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Okres odnowienia liczy się nie od momentu płatności, ale od dnia ważności domeny. Nie tracimy więc w żadnym wypadku okresu pozostałego od momentu opłacenia do dnia ważności domeny. Zyskujemy za to spokój i pewność, że wszystkie usługi związane z naszą domeną będą nieprzerwanie działać.

Reasumując- jeśli chcesz mieć pewność, że nie stracisz praw do domeny to nie czekaj z przedłużeniem do ostatniej chwili.

Już od kilku lat zajmuję się planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych w MSERWIS.pl i Domeny.tv. Jestem odpowiedzialny za promowanie usług, produktów i oprogramowań mojej firmy. Aby jak najlepiej zrozumieć ich funkcje i zalety współpracuję z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta. Wykorzystuję różnorodne taktyki i kanały marketingowe, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów i przekonać ich do zakupu lub subskrypcji. Moje działania obejmują m.in. tworzenie kampanii marketingowych, pisanie materiałów marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz marketingiem e-mailowym i analizowanie rynku w celu zrozumienia potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Rozumiem technologię i potrafię przekazywać złożone koncepcje techniczne odbiorcom nietechnicznym.

Udostępnij artykuł

O Jan Bim

Już od kilku lat zajmuję się planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych w MSERWIS.pl i Domeny.tv. Jestem odpowiedzialny za promowanie usług, produktów i oprogramowań mojej firmy. Aby jak najlepiej zrozumieć ich funkcje i zalety współpracuję z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta. Wykorzystuję różnorodne taktyki i kanały marketingowe, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów i przekonać ich do zakupu lub subskrypcji. Moje działania obejmują m.in. tworzenie kampanii marketingowych, pisanie materiałów marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz marketingiem e-mailowym i analizowanie rynku w celu zrozumienia potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Rozumiem technologię i potrafię przekazywać złożone koncepcje techniczne odbiorcom nietechnicznym.

Wypełnij formularz, aby otrzymać Domenowy Niezbędnik i e-book o namingu

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Domeny.tv. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

4 myśli nt. „Cykl życia domen internetowych

 1. Pingback: Jak przenieść hosting, pocztę, domenę i stronę WWW z Home.pl do MSERWIS i płacić nawet 80% mniej za usługi? - Blog MSERWIS

 2. Pingback: Jak przejąć domenę internetową? Poradnik przejmowania domen

 3. Pingback: Transfer domeny. 6 powodów, dla których warto przenieść domenę.

 4. Pingback: Czym jest domena techniczna? - wady i zalety wykorzystania  - Blog Domeny.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *